"adına kostatiniye derler tarrakası meşhur bir kent vardı."
ihsan oktay anar - puslu kıtalar atlası


"Dil" Kategorisi

Tevriye Söz Sanatı Nedir?

20 Mart 2016 | emreozturk

Tevriye, en iyi açıklamasıyla birden çok anlama gelebilecek şekilde kullanılan bir sözün,yakın anlamı söylenip aslında uzak anlamının kastedilmesidir. Burada şair bize aklımızaYUKARI ↑