“Şuramda bir şeyler var
Sahiden bir şeyler var
Haykırmadan anlatamam”
turgut uyar - kavşakta


"Dil" Kategorisi

Tevriye Söz Sanatı Nedir?

20 Mart 2016 | emreozturk

Tevriye, en iyi açıklamasıyla birden çok anlama gelebilecek şekilde kullanılan bir sözün,yakın anlamı söylenip aslında uzak anlamının kastedilmesidir. Burada şair bize aklımızaYUKARI ↑